Voedselpakket nodig?

Een aanvraag voor voedselhulp moet ingediend worden door een hulpverlenende instantie. Hulpverleners kunnen per mail contact opnemen via intake@voedselbankgroesbeek.nl. Voor meer informatie over de voorwaarden klikt u op 'Lees meer'.

Lees meer

Geld doneren

Ons rekeningnummer is NL45RABO0129710458 t.n.v. de stichting Voedselbank Groesbeek e.o. onder vermelding “donatie”.
De Voedselbank Groesbeek e.o. is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u een financiële bijdrage leveren? Dan horen wij graag van u wat u voor ons kunt betekenen! Mail met penningmeester@voedselbankgroesbeek.nl.

Lees meer

Laatste nieuws

Honing van plaatselijke imker

Lees meer

Maatregelen m.b.t. CORONA-virus

Lees meer
DONEREN? Wij ontvangen graag uw bijdrage! Ons rek.nr. is NL45RABO0129710458 DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!