Geld doneren?

Geld doneren in plaats van voedsel? Dat kan natuurlijk ook! Via een eenmalige machtiging bepaalt u eenvoudig zelf welk bedrag u doneert. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

DONEREN? Wij ontvangen graag uw bijdrage! Ons rek.nr. is NL45RABO0129710458 DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!