Geschiedenis

In Nederland werd de eerste voedselbank opgericht in 2002. Het idee van Voedselbanken komt uit Amerika. In 2014 zijn we 12 jaar verder en zijn er zo’n 156 Voedselbanken in Nederland. Dit zijn allemaal zelfstandige stichtingen die een eigen werkgebied (gemeente of regio) bedienen. Ze zijn lid van de vereniging Voedselbanken Nederland. Deze vereniging is in 2013 opgericht.

Nederlanse Voedselbank zijn ingedeeld in 8 regio’s. Elke regio heeft een Regionale Voedselbank die tevens de functie heeft van distributiecentrum. Daar komt het voedsel terecht dat grote levensmiddelenbedrijven aan de voedselbank schenken. Dit wordt verdeeld over de lokale voedselbanken naar verhouding van het aantal voedselpakketten dat elke voedselbank versterkt.

De voedselbanken zijn de enige banken die groeien. Steeds meer mensen maken gebruik van de voedselhulp. Vanuit de ruim 150 voedselbanken verstrekken nu meer dan 8.000 vrijwilligers voedselpakketten aan 35.000 Nederlandse huishoudens. Dat zijn zo’n 85.000 mensen waarvan één derde kinderen – die opgroeien in armoede.  Het aantal huishoudens dat een beroep deed op de voedselbanken groeide in 2013 met 30 procent ten opzichte van 2012. Bij sommige voedselbanken zijn wachtlijsten ingesteld omdat zij niet genoeg voedsel hebben.
Sinds 2009 hebben de voedselbanken zelf ook last van de economische crisis. Bedrijven gaan zuiniger met hun voorraden om. Zo komt er minder voedsel binnen, terwijl het aantal gezinnen dat geholpen wordt blijft toenemen.
De plaatselijke voedselbanken moeten zelf steeds meer voedsel inzamelen om de gezinnen wekelijks nog een redelijk voedselpakket te kunnen geven. Dat kan met de medewerking van plaatselijke bedrijven en winkels door het voedsel dat over is aan de plaatselijke voedselbank te schenken. Maar ook door donaties van voedsel van particulieren en speciale inzamelingsacties.
Voedselbanken verkopen zelf geen voedsel. Al het verkregen voedsel wordt gratis verstrekt aan hulpbehoevende gezinnen.

 

 

DONEREN? Wij ontvangen graag uw voedsel of financiële bijdrage! DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!