Jaarverslag

Jaarverslag Voedselbank Groesbeek en omstreken 2018

Jaarverslag 2018 Voedselbank Groesbeek e.o.

Jaarverslag Voedselbank Groesbeek en omstreken 2017

Jaarverslag 2017 Voedselbank Groesbeek en omstreken

Jaarverslag Voedselbank Groesbeek en omstreken 2016

Download hier het jaarverslag 2016

 

Jaarverslag Voedselbank Groesbeek en omstreken 2015

Ontwikkelingen.

Samengaan met voedselbank Millingen aan de Rijn.

Vanwege de gemeentelijke herindeling zijn de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen per 1 januari 2015 samengevoegd tot de nieuwe gemeente Groesbeek (per 2016 geldt de naam Berg en Dal). De regel binnen de vereniging van Nederlandse voedselbanken is dat er in een gemeente ook maar een voedselbank is. Na de nodige voorbereidingen in 2014 is de overgang geleidelijk doorgevoerd. Per 1 maart 2015 waren de laatste zaken geregeld en heeft het bestuur alle activiteiten van de Voedselbank Millingen aan de Rijn overgenomen. Het bestuur van de Voedselbank Millingen aan de Rijn heeft in de loop van 2015 de stichting opgeheven.

Voedselveiligheid.

In het voorjaar 2015 is een 0-meting gehouden in de locatie Millingen aan de Rijn. Hoewel het oordeel was dat het redelijk goed gesteld was met de voedselveiligheid, was het wel nodig enkele punten te verbeteren. Met name de koelcapaciteit was onvoldoende. Voor de korte termijn is besloten om zo min mogelijk koelvers producten in Millingen aan de Rijn te verwerken. In overleg met het bestuur van stichting De Hove (het sportcomplex waar de voedselbank is ondergebracht) zijn verbetermogelijkheden besproken. Uiteindelijk is gekozen voor het geschikt maken van een bergingsruimte voor de voedselbank, waar behalve opslag, dan ook ruimte is voor koelcel en vrieskisten, alsmede de uitgifte van voedselpakketten. De verbouwing is begin 2016 van gestart.

Zodra de voedselbankactiviteiten zijn ondergebracht in de nieuwe ruimte wordt een hercontrole aangevraagd. Naar verwachting zal dan ook de locatie Millingen aan de Rijn gecertificeerd zijn voor voedselveiligheid.

De opslag in Groesbeek is in 2015 opnieuw gecontroleerd en wederom 100% score behaald op gebied van voedselveiligheid.

Verder hebben vrijwilligers een cursus Voedselveiligheid gevolgd en zijn handleiding en formulieren bijgewerkt.

Werkgebied.

Het werkgebied van de stichting Voedselbank Groesbeek en omstreken omvat in 2015 de gemeenten Groesbeek, Heumen en Mook en Middelaar.

Huisvesting

In Groesbeek is ruimte voor opslag, distributie en uitgifte van voedselpakketten is gratis beschikbaar gesteld door Pluryn. Daarnaast wordt voor uitgifte van pakketten ook gebruik gemaakt van een ruimte van de protestantse kerk in Malden.

In Millingen aan de Rijn heeft de voedselbank onderdak in het sportcomplex De Hove, tegen betaling van energiekosten. Er is een kleine ruimte voor opslag van voedsel en materialen. Pakketten worden in de algemene ruimte van het sportcomplex samengesteld en uitgegeven. Vanuit Millingen aan de Rijn wordt ook een uitgiftepunt in Ooij bevoorraad.

Organisatie.

De organisatie kent vier afdelingen: intake, vervoer & voedselinzameling, voedselbeheer en uitgifte.

Intake onderhoudt contact met hulpverleners, behandelt de aanvragen, bericht de klanten en geeft andere afdelingen de nodige informatie.

Vervoer & voedselinzameling is verantwoordelijk voor het ophalen van voedsel bij lokale ondernemers en regionale voedselbank en vervoert de pakketten naar het uitgiftepunt. Vanaf november worden ook de producten voor voedselbank Millingen aan de Rijn bij de regionale voedselbank in Arnhem opgehaald.

Voedselbeheer beheert de voedselvoorraad en de afdeling uitgifte stelt de voedselpakketten samen en deelt de pakketten uit op het uitgiftepunt.

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee organen: een bestuur voor de dagelijkse leiding en een raad van toezicht. Elke afdeling heeft een of meerdere coördinatoren. Bestuur en coördinatoren vergaderen gemiddeld één keer per 1 á 2 maanden, de raad van toezicht komt gemiddeld twee á drie keer per jaar bijeen.

Deze organisatievorm is gehandhaafd met de samenvoeging met de voedselbank Millingen aan de Rijn. We hebben ervoor gekozen om de werkwijze in Millingen aan de Rijn zoveel mogelijk in tact te laten na de samenvoeging. Namens de groep vrijwilligers werkzaam in Millingen zijn enkele vrijwilligers als coördinator opgenomen in het coördinatorenoverleg.

 Aantal vrijwilligers.

Per 31 december 2015 telde de stichting circa 60 vrijwillige medewerkers. Met alle medewerkers is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten of is de inhoud van de vrijwilligersovereenkomst in een gesprek doorgenomen en heeft de betreffende vrijwilliger mondeling verklaard zich daaraan te houden. Vrijwilligers en bestuursleden zijn afkomstig uit het totale werkgebied.

Sponsors en donateurs.

De stichting is geheel afhankelijk van giften en heeft een ANBI status. De voedselbank werd in 2015 ondersteund met financiële bijdragen of bijdragen in natura door:

 • Pluryn
 • Rabobank Rijk van Nijmegen
 • Katholieke en Protestantse kerken in Groesbeek
 • Protestantse kerk Heumen
 • HV makelaardij en assurantiën
 • Van Kesteren
 • Administratiekantoor Eemers.
 • Nikkelen Elektrotechniek
 • Cool Car Nederland
 • Installatiebedrijf Kerkhoff-Bredeweg
 • Drukkerij DHD
 • Texaco tankstation Oomen
 • EP Heinz van Benthum
 • Besgroep Accountants en Belastingadviseurs Malden
 • Notariskantoor Mostart en Timmermans Netwerk Notarissen
 • Kringloopwinkel St. Michael Groesbeek

Verder hebben we vele kleine en soms ook grote bedragen ontvangen van particulieren. Ook ontvingen wij schenkingen in natura, bijvoorbeeld kerstpakketten of in andere vorm.

Zo heeft de kleding- en speelgoedbeurs Hebbes uit Groesbeek cadeaubonnen gedoneerd voor de gezinnen met kinderen. Ouders konden hiermee iets kopen voor sinterklaas of verjaardag van hun kind.

Begin van het jaar nodigde Pannenkoekenrestaurant St. Walrick onze klanten uit voor een etentje in hun restaurant op hun kosten.

De klanten van de Plus supermarkt in Beek schonken hun gespaarde zegels voor boodschappenpakketten aan de voedselbank, totaal zo’n 300 pakketten. Daarnaast werden 30 pakketten ontvangen van de Plus Verbeeten supermarkt.

De gemeente Heumen zegde opnieuw tegen het einde van het jaar een financiële bijdrage toe ter ondersteuning van de voedselbank.

Aantal huishoudens die een voedselpakket krijgen.

Het aantal huishoudens is bij de Voedselbank Groesbeek en omstreken over het gehele jaar redelijk stabiel gebleven. We begonnen het jaar 2015 met 58 huishoudens en daar sloten we het jaar ook mee af. Door de samenvoeging met voedselbank Millingen aan de Rijn kwamen daar 42 huishoudens bij, zodat per 31 december totaal 100 huishoudens voedselhulp ontvingen. Totaal ging het om zo’n 250 personen. Gedurende het jaar bleef het aantal – ondanks wat verloop – zo rond de 95 huishoudens.

In de laatste maanden daalde het aantal huishoudens licht tot 90. Verdeling over de uitgiftepunten per 31 december 2015:

 • Groesbeek 41
 • Malden 15
 • Millingen aan de Rijn 24
 • Ooij 10

In 2015 telde een voedselpakket gemiddeld ongeveer 23 artikelen.

Voedselinzameling.

Wekelijks wordt voedsel opgehaald bij de volgende bedrijven:

In Groesbeek: de supermarkten Supercoop, Jan Linders en Albert Heijn, Hans de Echte Bakker en de Buurtmarkt Breedeweg.

In Malden bij supermarkt Plus Verbeeten

In Mook bij supermarkt Plus Voet.

Door voedselbank Millingen aan de Rijn werd voedsel opgehaald bij de AH in Millingen en de Plus in Beek.

Wekelijks halen we ook voedsel op bij de regionale Voedselbank Arnhem en sinds het najaar ook bij onze collega voedselbank in Nijmegen.

Overige leveranciers zijn onder meer Landgoedwinkel Klein Amerika, de Visspeciaalzaak in Groesbeek, De Bron

De Kringloopwinkel Groesbeek sponsort de voedselbank wekelijks door inkoop van versproducten.

Daarnaast is voedsel ontvangen van particulieren via inzamelacties.

Het algemene beeld was in 2014 dat het aantal artikelen dat wekelijks werd opgehaald bij de het distributiecentrum van Voedselbank Arnhem behoorlijk afnam. In 2015 is die afname veranderd in een groei van producten, dankzij succesvolle landelijke inzameling vanuit de Vereniging van Voedselbanken Nederland.

Ook bij de supermarkten wordt efficiënter gewerkt, waardoor het aanbod voor de voedselbank minder is geworden. Dankzij de medewerking van bovengenoemde leveranciers lukt het toch nog om elke week weer een redelijk pakket samen te stellen.

We stellen ons ten doel om gezonde voedselpakketten uit te geven. Met hetgeen plaatselijk wordt opgehaald, komen we al een heel eind.

Inzamelingsacties:

Eind november heeft de voedselbank zelf een inzamelingsactie gehouden in een viertal supermarkten, namelijk Albert Heijn (in Groesbeek, Malden en Millingen aan de Rijn) en Plus Verbeeten. Opbrengst was circa 7000 artikelen houdbaar voedsel. We hebben ervoor gekozen om niet in alle supermarkten in te zamelen, omdat dat een te grote belasting was, want het aantal vrijwilligers is beperkt en ook de opslagruimte heeft zijn grenzen. Indien de voorraad aangevuld moet worden zullen we op andere momenten in het jaar bij supermarkten inzamelen.

De basisschool het Vossenhol in Groesbeek bracht een werkbezoek aan de voedselbank en leverde zo’n 10 dozen vol houdbaar voedsel.

De regionale omroepen hielden voor de 2e keer in het hele land een inzamelingsactie. Omroep Gelderland verzamelde zo voor onze voedselbank een bus vol houdbare producten (schatting circa 3000 artikelen)

Totaal is met acties in 2015 circa 11000 artikelen houdbaar voedsel door particulieren gedoneerd dat geleidelijk in de voedselpakketten wordt verwerkt. Ook dankzij deze hulp van particulieren zijn we in staat om elke week behoorlijke pakketten samen te stellen. De opslag is zeer goed bijgevuld zodat we het jaar 2016 weer met vertrouwen tegemoet zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

DONEREN? Wij ontvangen graag uw voedsel of financiële bijdrage! DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!