Over ons

Voedselbank Groesbeek e.o. is een regionale tak van Voedselbanken Nederland, gericht op de gemeenten Berg en Dal, Heumen en Mook-Middelaar. De doelstelling is om mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven hulp bieden door hen gratis voedsel te geven, en om de verspilling van voedsel tegen te gaan. Lees meer.

Voedselpakket nodig?

Een aanvraag voor voedselhulp moet ingediend worden door een hulpverlenende instantie. Hulpverleners kunnen per mail contact opnemen via intake@voedselbankgroesbeek.nl. Meer informatie over de voorwaarden leest u hier. Heeft u een acuut probleem, dan kunt u ons benaderen voor een noodpakket.

Doneren

Wij ontvangen graag uw bijdrage! Ons rekeningnummer is NL45RABO0129710458. Doneren kan zowel met een financiele bijdrage als met voedsel. U kunt ook via onze website doneren, klik daarvoor op de Doneerknop rechts.