Voedselpakket nodig?

Een aanvraag voor voedselhulp moet ingediend worden door een hulpverlenende instantie. Hulpverleners kunnen per mail contact opnemen via intake@voedselbankgroesbeek.nl. Meer informatie over de voorwaarden leest u hier. Heeft u een acuut probleem, dan kunt u ons benaderen voor een noodpakket.

Doneren

Wij ontvangen graag uw bijdrage! Ons rekeningnummer is NL45RABO0129710458. Doneren kan zowel met een financiele bijdrage als met voedsel. U kunt ook via onze website doneren, klik daarvoor op de Doneerknop rechts.