Een aanvraag voor voedselhulp moet ingediend  worden door een hulpverlenende instelling.
Hulpverleners kunnen per mail informatie opvragen via intake@voedselbankgroesbeek.nl hoe zij een aanvraag kunnen indienen.