Geen tijd om voedsel te kopen of te doneren? Onze inzamelingsactie gemist? U kunt ook op deze pagina doneren. Help ons om blijvend verantwoorde voedselpakketten te kunnen samenstellen!

Bedrag

De Voedselbank Groesbeek en omstreken is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingen.

Voor uw belastingaangifte heeft u de volgende gegevens nodig:

  • ons fiscaal nummer/RSIN is 851634199
  • onze naam is stichting Voedselbank Groesbeek en omstreken.

Als u de Voedselbank Groesbeek en omstreken financieel wilt steunen, vragen wij u zelf een bedrag over te maken op onze Rabobankrekening NL45RABO0129710458 t.n.v. de stichting Voedselbank Groesbeek e.o. onder vermelding “donatie”. U kunt via telebankieren zelf kiezen voor een eenmalige of periodieke donatie, bijvoorbeeld een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar.

Een periodieke donatie kan eventueel ook op basis van een notariële akte. Het voordeel voor u is dat het hele bedrag dat u per jaar schenkt voor de belasting aftrekbaar is, zonder aftrek van een drempelbedrag. De belastingdienst stelt wel als voorwaarde dat de looptijd tenminste 5 jaar is. In verband met de notariële kosten hanteren we een minimum bedrag van €250,- per jaar. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, neemt u dan even contact met ons op via penningmeester@voedselbankgroesbeek.nl.

Wilt u voedsel doneren? Klik dan hier.