Na een aantal jaren gastvrijheid te hebben genoten van Pluryn, gaat de Voedselbank Groesbeek e.o. verhuizen naar de Pannenstraat 29, met de ingang aan de Muldershof te Groesbeek.

Een gedwongen stap, want het Pluryn-gebouw aan de Zevenheuvelenweg is verkocht aan een projectontwikkelaar. Het nieuwe pand, een voormalige slachterij, is de afgelopen maanden ingrijpend aangepast aan de wensen van de voedselbank. De aanpassingskosten konden worden betaald uit de gulle bijdragen van een aantal particuliere sponsoren; hun bijdragen zorgen er ook voor dat de huur de komende jaren betaald kan worden.  Een verhuisteam met enkele enthousiaste vrijwilligers heeft vele uren gestoken in o.a. het verlagen van de plafonds en het brandveilig maken van de ruimte. Het resultaat is een opslag- en een uitgifteruimte die optimaal voldoet aan de eisen van zowel externe instanties als van de voedselbank zelf.

Op 16 juni is het gebouw in gebruik genomen door de vrijwilligers, op 18 juni vindt er voor de eerste maal voedseluitgifte plaats. Voor de sponsors zal een aparte bijeenkomst met rondleiding worden georganiseerd.