De stichting Voedselbank Groesbeek en omstreken is in mei 2012 opgericht. De doelstelling is tweeledig:

  1. Mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven hulp bieden door hen gratis voedsel te geven
  2. De verspilling van voedsel tegengaan.

De voedselbank is een neutrale organisatie. Ons werk staat los van politieke of religieuze opvattingen. Onze vrijwilligers  vinden het zonde dat er in Nederland nog zoveel voedsel weggegooid wordt. Door dat voedsel in te zamelen, helpen we mensen die van voedselhulp afhankelijk zijn. Het gaat om mensen die door omstandigheden niet genoeg geld meer hebben om van te leven. Langdurige ziekte, geen werk meer, echtscheiding, e.d. zijn vaak oorzaken dat mensen in inkomen fors achteruit gaan. De vaste lasten (hypotheek/huur, energiekosten, verzekeringen, e.d.) blijven meestal hoog. Als mensen dan te weinig geld hebben om van te leven, kunnen ze elke week een gratis voedselpakket krijgen. Als ieder meehelpt, gaat het lukken. We krijgen hulp van bedrijven en maatschappelijke instellingen met ruimte, spullen, voedsel en geld. We maken kosten voor vervoer en opslag van voedsel. Daarbij zorgen we dat het voedsel hygiënisch en veilig behandeld wordt. De maatregelen daarvoor kosten geld, zoals gekoeld vervoer, koelkasten en vrieskisten, e.d. Wij kunnen dit werk alleen doen met hulp van inwoners, instellingen en bedrijven. De meeste voedselbanken krijgen geen subsidie en zijn helemaal afhankelijk van giften. Wij houden daarom ook de hand op en hopen dat u er wat in stopt. Alleen dan kunnen we de mensen die de hulp echt nodig hebben, ook helpen. Daarom: de Voedselbank is iets van ons allemaal.

Voedselbank Groesbeek e.o.
ANBI 851634199
NL45RABO0129710458