Een aanvraag voor voedselhulp moet ingediend worden door een hulpverlenende instantie. Hulpverleners kunnen per mail contact opnemen via intake@voedselbankgroesbeek.nl. Meer informatie over de voorwaarden kunt u hier lezen.

Bent u al klant? Dan heeft u een telefoonnummer van uw uitgiftepunt. Als u vragen heeft, bel dan dat nummer.