Voedselpakket nodig?

Een aanvraag voor voedselhulp moet ingediend worden door een hulpverlenende instantie. Hulpverleners kunnen per mail contact opnemen via intake@voedselbankgroesbeek.nl. Meer informatie over de voorwaarden kunt u hier lezen.

Bent u al klant? Dan heeft u een telefoonnummer van uw uitgiftepunt. Als u vragen heeft, bel dan dat nummer.

DONEREN? Wij ontvangen graag uw bijdrage! Ons rek.nr. is NL45RABO0129710458 DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!