Veel gestelde vragen

Hoe zit het met de houdbaarheid van het voedsel in de pakketten?
Alle voedsel dat via de voedselbanken verdeeld wordt voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, dus ook aan de houdbaarheidscriteria. Bij diepvriesproducten is de uiterste verkoopdatum niet gelijk aan de houdbaarheidsdatum. Wanneer het product ingevroren wordt voordat de uiterste verkoopdatum verstreken is, blijft het langer houdbaar.

Waarom stellen leveranciers voedsel, wat dus nog goed is, beschikbaar?
Daar zijn tal van redenen voor. Bijvoorbeeld, een pallet met blikgroente valt om waardoor de blikken lichte beschadiging oplopen. Die blikken zijn in de winkel niet meer te verkopen maar het voedsel is kwalitatief nog uitstekend. Ander voorbeeld: de houdbaarheidsdatum ligt nog 10 dagen in de toekomst. Een winkel accepteert dit niet meer en de fabrikant moet zo’n partij anders vernietigen. Nog een ander voorbeeld: Bij de verpakking is iets mis gegaan, er zit een verkeerd, of helemaal geen etiket op het blik of de pot met betrekking tot merk of inhoud.

Kunnen alleen mensen die bijstand krijgen gebruik maken van de voedselbank?
Nee. Bepalend is het bedrag dat mensen maandelijks tot hun beschikking hebben voor eten en drinken. Wie beneden een bepaalde grens komt, kan een pakket bij de voedselbank laten aanvragen.

Hoe vraag ik een voedselpakket aan?
Iemand die in aanmerking denkt te komen, kan dat doen via de diverse hulpverlenende instanties.

Als u in de gemeente Berg en Dal woont kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Berg en Dal (tel. 14024).

Als u in de gemeente Heumen woont neem dan contact op met het maatschappelijk werk van het NIM voor een afspraak (tel. 024 32 32 751).

of u neemt contact met ons op via telefoonnummer 06-38068767.

Ik kan mijn pakket niet (zelf) afhalen, wat nu?
U kunt dan het telefoonnummer van de afdeling logistiek/afhaalpunt (06-83269115) bellen. Als er niet wordt opgenomen kunt u een bericht achterlaten met vermelding van uw telefoonnummer op de voicemail, u wordt dan (vrijdags) teruggebeld om tot een incidentele of constructieve oplossing te komen.

Span je met de voedselbank niet het paard achter de wagen? Ofwel, ben je niet bezig met symptoombestrijding in plaats van de oorzaak weg te nemen. Zoiets moet toch in het welvarende Nederland niet nodig zijn?
Voor tal van problemen waar minima mee kampen zijn al diverse hulpinstanties. De Voedselbank is een aanvullende mogelijkheid om de directe (voedsel)nood te lenigen en is dus bedoeld als noodhulp of vangnet. De (politieke) discussie over waarom mensen in deze situatie terecht zijn gekomen ligt primair op het terrein van andere organisaties.

Bent u een hulpverlener en wil u een aanvraag indienen?
Hulpverleners kunnen per mail  informatie opvragen via intake@voedselbankgroesbeek.nl hoe zij een aanvraag kunnen indienen. U kunt dan op een vrij eenvoudige manier een aanvraag invullen voor uw client.

Wie beslist over uw aanvraag?
De voedselbank controleert of de aanvraag goed is ingediend. Als bewijs van inkomen en vaste lasten vragen wij kopieën van bankafschriften van 13 opeenvolgende weken bij uw aanvraagformulier te voegen. De aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.
De voedselbank beslist of u in aanmerking komt. Dat besluit sturen wij naar u en uw hulpverlener.

Hoe gaat het als u voedselhulp krijgt?
Als u in aanmerking komt voor voedselhulp, dan wordt u per brief of email geïnformeerd waar, wanneer en hoelang u een voedselpakket kunt ophalen.
Na enige tijd wordt in overleg met uw hulpverlener beoordeeld of uw situatie gewijzigd is. Als u niet meer aan de criteria voldoet, wordt de voedselhulp gestopt. U krijgt daar bericht over.

Voedselpakketten van de Voedselbank zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die aan de criteria voldoen. Deze hulp is tijdelijk en wordt maximaal 3 jaar verstrekt. Voedselpakketten zijn niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er helaas te veel van en het is niet mogelijk al die mensen een voedselpakket te geven.

Hoe stellen we voedselpakketten samen?
Allereerst proberen we rekening te houden met de gezinssamenstelling en eventuele diëten. We zijn echter afhankelijk van wat leveranciers ons geven.

DONEREN? Wij ontvangen graag uw bijdrage! Ons rek.nr. is NL45RABO0129710458 DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!