Wilt u tijdelijk een beroep doen op de Voedselbank? Dan vindt u hier informatie over de voorwaarden.

Onze hulp is noodhulp en onze pakketten zijn een aanvulling op datgene wat onze klanten zelf kunnen doen. Uitgangspunt blijft “geen pakket zonder traject”. De menselijke maat is het criterium om te bepalen wat redelijk is voor de duur van de ondersteuning.

Belangrijk blijft om er met gesprekken en doorverwijzingen naar te streven, dat een permanente oplossing ervoor zorgt dat klanten binnen 3 jaar zonder voedselbank kunnen. Per huishouden wordt 1 pakket verstrekt. De grootte van het pakket wordt bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Criteria en berekening

Als basis voor het vaststellen van de toekenningscriteria is uitgegaan van de NIBUD bedragen voor het basisbehoeften pakket: de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden op bijstandsniveau aan onvermijdbare zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden posten (bijv. enkele verzekeringen. nlet-vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) zijn meegeteld.

De Voedselbank Groesbeek e.o. volgt de landelijke Voedselbanken Nederland. De criteria voor 2023 zijn hier te raadplegen, en op de website van Voedselbanken NL: www.voedselbankennederland.nl.

Op deze site kunt u globaal bepalen of u voor een voedselpakket in aanmerking komt.

Voedselpakket aanvragen?

Als u al contact heeft met een hulpverlenende instelling zoals o.a. Maatschappelijk werk (NIM), RIBW, Plan Schuldhulpverlening, Pro Persona, ZZG thuisbegeleiding, de Diaconie of SWG (adviseur Welzijn) dan kunt u het beste aan die instelling vragen uw aanmelding te verzorgen.

Heeft u nog geen contact met een hulpverlenende instantie?

  • Als u in de gemeente Berg en Dal woont kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Berg en Dal (tel. 14024).
  • Als u in de gemeente Heumen woont kunt u contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Heumen (tel. 14024 of 024-3588300, of mail naar : soza@heumen.nl).
  • Als u in de gemeente Mook-Middelaar woont kunt u contact opnemen met de afdeling  Sociale Zaken van de Gemeente Mook/Middelaar tel. 14024.