Wat telt er allemaal wel en niet mee

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2022

DONEREN? Wij ontvangen graag uw bijdrage! Ons rek.nr. is NL45RABO0129710458 DONEER VOEDSEL!DONEER GELD!